Hyppää sisältöön

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt

Innokaupungit luovat yhteistyöstä innovaatioita ja innovaatioista kestävyyttä

 
Innokaupungit ja valtio vahvistivat vuonna 2021 kumppanuuttaan solmimalla ekosysteemisopimukset. Niihin kirjattuja kaupunkien kärkialoja kehitetään vuosina 2021-2027 kehittämishankkeilla.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä – muutoksen edelläkävijöitä. Innokaupungit ovat olemassa luodakseen yrityksille, instituutioille ja ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.

Innokaupunkien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden mahdollisuuksia. Samalla kehitetään kansallisia innovaatio- ja osaamisverkostoja.

Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen osaamista ja yhteistyötä ja luoda kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjä ja uusia liiketoimintaekosysteemejä.