Hyppää sisältöön

Hankerahoitus

Hankerahoituksella tavoitellaan kaupungeissa tapahtuvan osaamisen ja kaupunkeja yhdistävän osaamisen vahvistamista sekä kansainvälisesti kiinnostavien innovaatioalustojen edistämistä.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuus tukee yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja toteuttaa samalla EU:n tavoitteiden mukaista kestävää kaupunkikehittämistä.

Hankerahoituksella tavoitellaan sekä kaupungeissa tapahtuvan osaamisen että kaupunkeja yhdistävän osaamisen vahvistamista ja kansainvälisesti kiinnostavien innovaatioalustojen kehittämistä.

Innokaupunkien ensimmäiset hankehaut alkoivat keväällä 2022.

Ekosysteemisopimukset

Rahoitettavat hankkeet perustuvat kaupunkien solmimiin ekosysteemisopimuksiin.
Seuraa hakujen aikataulua Rakennerahastot-sivustolta ja Innokaupunkien ajankohtaisista.
Hakuilmoitukset julkaistaan EURA-järjestelmässä ja Rakennerahastot-sivustolla.

Innokaupungit päättävät rahoitettavista hankkeista. Rahoituksen myöntämisestä vastaavat maakuntien liitot.

EU, valtio ja kaupungit rahoittavat yhdessä ekosysteemisopimusten toteuttamista. Hankkeet saavat rahoitusta pääosin Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmasta. Valtaosa rahoituksesta on kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta, jota on käytettävissä yhteensä noin 140 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021−2027. Vuodelle 2022 valtioneuvosto jakoi Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitusta yhteensä noin 21,6 miljoonaa euroa ekosysteemisopimusten toteuttamiseen.

Yksityinen rahoitus Innokaupunki-hankkeissa

Vetovastuuteemat

Seuraava vetovastuuhaku alkaa arviolta keväällä 2024.

Vetovastuuteemojen mukaiset hankkeet tukevat kaupunkiseutujen osaamisaloja yhdistäviä verkostoja ja kansainvälisesti kiinnostavien kokonaisuuksien syntymistä.

Ensimmäinen rahoitushaku järjestettiin kesällä 2022. Vetovastuuhaku (eura.fi)

Vetovastuuhankkeiden rahoitusta välittää Pirkanmaan liitto.

Innovaatio- ja osaamisverkostot


Toinen hakukierros oli auki 17.1.-15.3.2023.

Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot -teema käynnistyi keväällä 2022 valmisteluhankehaulla. Haussa painotettiin kolmea aihekokonaisuutta: uudistuva valmistava teollisuus, hyvinvointi ja terveys sekä kestävät ja älykkäät ympäristöt. Hakuun saatiin 18 hankekokonaisuutta, joista suurin osa kohdentui uudistuvan valmistavan teollisuuden alle. Myös kestävät älykkäät ympäristöt -aihe kiinnosti hakijoita.

Innovaatio- ja osaamisverkostojen hankkeiden tarkoituksena on parantaa TKI-toimijoiden valmiuksia toteuttaa ylialueellisia ja laajamittaiseen kaupallistamiseen tähtääviä tutkimushankkeita. Hakujen sisällöt valmistellaan kansallisessa ohjausryhmässä.

EU ja valtio rahoittavat Innovaatio- ja osaamisverkostojen kehittämistä noin 27 miljoonalla. Valtioneuvosto on jakanut noin 6,9 miljoonaa euroa valtakunnallisen innovaatiot ja osaaminen -verkoston toteuttamiseen.

Innovaatio- ja osaamisverkostot -teema (rakennerahastot.fi)

Kansallista innovaatio- ja osaamisverkostojen rahoitusta välittää Etelä-Savon ELY-keskus.


Uutiset: