Hyppää sisältöön


Jyväskylän ekosysteemisopimuksen (tem.fi) kehittämisen kärkiä ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus.

Visiona on luoda liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kasvuliiketoiminnalle parempia edellytyksiä Suomessa sekä ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja edistää ihmiskunnan hyvinvointia. Alan toimijoita kytketään vaikuttavaan kansainväliseen arvoverkostoon ja hyvinvoinnin ajatusjohtajuus ankkuroidaan Suomeen.

Jyväskylään syntyy vuoteen 2027 mennessä liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin fyysinen ja digitaalinen kokeilu- ja innovaatioympäristö, jota vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamista tukevilla kehittämistoimilla sekä innovatiivisten julkisten hankintojen avulla.

Kestävä kaupunkikehittäminen - Ekosysteemisopimus | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)

Yhteystiedot:
Elinkeinojohtaja Anne Sandelin anne.sandelin@jyvaskyla.fi, puh. 0405819958

Uutisia: