Hyppää sisältöön
Kuva: Rovaniemen kaupunki


Rovaniemen ekosysteemisopimuksen (tem.fi) kehittämisen kärkiä ovat arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta. Kehittämisalueet on valittu yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän erityisasiantuntijoiden kanssa. Palvelumuotoilu, kansainvälisyys, uudet liiketoimintaekosysteemit ja kehittämisalustat sekä osaamisen vahvistaminen läpileikkaavat kehittämistoimia.

Tavoitteena on, että vuonna 2027 lappilaiset matkailuyritykset ovat johtavia digitaalisen markkinoinnin osaajia ja että merkittävä osa matkailukeskuksista on hiilineutraaleja. Sustainable Travel Finland sertifikaatin saaminen Rovaniemelle ja mahdollisimman moneen muuhun Lapin matkailukeskukseen on yksi tavoitteista.

Lisäksi vuonna 2023 Rovaniemellä on valmiina ja toteutuksessa matkailun kestävän kehityksen ohjelma, jonka rakentamisessa otetaan huomioon ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden lisäksi asukkaiden tarpeet sekä ympärivuotinen matkailun kehittäminen. Matkailussa on jo käynnissä kansainvälisiä hankkeita innovaatiotoimintaan osallistuvien organisaatioiden toimesta.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa nähdään potentiaalia uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen toimintaympäristössä, jonka erityispiirteitä ovat arktiset olosuhteet, pitkät välimatkat, ikääntyvä väestö sekä pieni väestöntiheys.

Hyvinvointipalveluihin liittyvä tutkimus- ja innovaatiotoiminta erityisesti liikunnan ja urheilun osalta on jo kansainvälisellä tasolla. Hyvinvointipalveluiden ja etäisyyksien hallinnan tavoitekokonaisuudessa edistetään terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja pitkien etäisyyksien yhteisöissä hyödyntäen teknologia-avusteiset palveluratkaisut (etähoito ja -kuntoutus) sekä sosiaalisten innovaatioiden mahdollisuudet.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö, Pirjo Kutinlahti pirjo.kutinlahti@rovaniemi.fi, puh. 040 4837974

Uutisia