Hyppää sisältöön

Joensuun ekosysteemisopimuksen haku on auki

| Joensuu, Rahoitushaut

Jaossa on 1 000 000 euroa hankerahoitusta. Haku päättyy 31.10.2023.

Haettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen sisältöä sekä valtion ja Joensuun kaupungin välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta ja sen strategisia painopistealueita:

  1. Bio- ja kiertotalous
  2. Fotoniikka -liiketoiminta

Strategisten painopistealueiden toimenpidekokonaisuudet ovat:

  • Uutta liiketoimintaa koulutus- ja tutkimusekosysteemistä
  • Liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen
  • Edellä mainittujen mahdollistavat toimenpiteet
  • Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kaupunkikehittämisen näkökulma, kansainväliset verkostot sekä yhteistyö yritysten kanssa.EURA 2021: Kestävän kaupunkikehittämisen haku 2023, Joensuun ekosysteemisopimusInnokaupunki Joensuun kehittämisen kärjet.

Kaikki artikkelit