Hyppää sisältöön

Oulun ekosysteemisopimuksen ESR+-haku on auki

| Oulu, Rahoitushaut

Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -hankkeilla halutaan lisätä uusien teknologioiden edellyttämää osaamista ja tukea jatkuvaa oppimista erityisesti yrityskentässä. Hankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 440 000 euroa. Haku päättyy 20.3.

Kestävän kaupunkikehittämisen Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -haussa haetaan Oulun kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia hankkeita.

Erityistavoitteen 4.2 (Uutta osaamista työelämään) mukaisesti mm:

-edistetään yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista osana koulutusta ja työelämää

-kehitetään mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niiden henkilöstön osaamista ja uudelleenkouluttautumista, erityisesti ikäjohtamisen ja osaamisen johtamisen alueilla.

-tuetaan uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntämistä sekä niihin liittyvän osaamisen kehittämistä työpaikoilla

-tuetaan jatkuvan oppimisen avulla elinkeinorakenteen monipuolistamista ja uudenlaisten palvelurakenteiden syntymistä mm. luovaa osaamista hyödyntämällä

-lisätään yksilöllisten monimuotoisten, ajasta ja paikasta riippumattomien jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien tarjontaa

-kehitetään jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita ja oppimisympäristöjä sekä oppimista tukevaa pedagogiikkaa

-kehitetään koulutuksen laatua ja tarjontaa mm. älykkään erikoistumisen ja kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin

-edistetään kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen ja integroidaan jo maassa olevia osaajia.

-edistetään yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista osana koulutusta ja työelämää

-kehitetään mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niiden henkilöstön osaamista ja uudelleenkouluttautumista, erityisesti ikäjohtamisen ja osaamisen johtamisen alueilla.

-tuetaan uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntämistä sekä niihin liittyvän osaamisen kehittämistä työpaikoilla

-tuetaan jatkuvan oppimisen avulla elinkeinorakenteen monipuolistamista ja uudenlaisten palvelurakenteiden syntymistä mm. luovaa osaamista hyödyntämällä

-lisätään yksilöllisten monimuotoisten, ajasta ja paikasta riippumattomien jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien tarjontaa

-kehitetään jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita ja oppimisympäristöjä sekä oppimista tukevaa pedagogiikkaa

-kehitetään koulutuksen laatua ja tarjontaa mm. älykkään erikoistumisen ja kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin

-edistetään kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen ja integroidaan jo maassa olevia osaajia.


Hankkeiden tulee tukea seuraavia Oulun kaupungin ekosysteemisopimuksen kohdealoja:

  1. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
  2. OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut
  3. Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
  4. Startup yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki.

Lue lisää: EURA 2021: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -haku, Oulun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus

Kaikki artikkelit