Skip to content

Innoverande städer och samhällen

Innostäderna skapar innovationer ur samarbete och hållbarhet ur innovationer

Innoverande städer och samhällen bildas av 16 finländska stadsregioner, som vill vara internationella föregångare när det gäller hållbar stadsutveckling och förnyande av näringslivet.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer utnyttjar möjligheterna som digitalisering, nya teknologier och klimatneutralitet erbjuder inom Innostädernas spetskompetensområden. Samtidigt utvecklas nationella innovations- och kompetensnätverk.

Målet är att stärka stadsregionernas kompetens och samarbete, att skapa innovations- och försöksmiljöer och nya ekosystem för affärsverksamhet på internationell nivå.