Skip to content

Innoverande städer och samhällen

Vi gör Finland till världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030 som en del av sammanslutningen Innokaupungit-Innostäder!

Innoverande städer och samhällen bildas av 16 finländska stadsregioner, som vill vara internationella föregångare när det gäller hållbar stadsutveckling och förnyande av näringslivet.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer utnyttjar möjligheterna som digitalisering, nya teknologier och klimatneutralitet erbjuder inom Innostädernas spetskompetensområden. Samtidigt utvecklas nationella innovations- och kompetensnätverk.

Målet är att stärka stadsregionernas kompetens och samarbete, att skapa innovations- och försöksmiljöer och nya ekosystem för affärsverksamhet på internationell nivå.