Skip to content

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i Åbo stad

| Finansiering, Åbo

Ansökningsomgången för Åbo stad är öppen fram till 19.6. Det finns 1,06 miljoner euro att dela ut.

Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling 2023 efterlyses projekt som är förenliga med ekosystemavtalet mellan Åbo stad och staten.

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i Åbo stad | Strukturfonder (rakennerahastot.fi)

Åbo är en av Finlands Innostäder, som genomför ekosystemavtalen. Innostäderna är stödjare och pådrivare av nytt tänkande, föregångare för förändring. Målet är att påskynda förnyelsen inom näringslivet och att förbättra människornas liv i stadsmiljöer. Innostäderna stöder innovationer, tillämpar forskning och experiment.

All articles