Skip to content

Innocities Kommunications Handbok publiceras

| Allmänt

Innocities kommunikationsriktlinjer och visuella material har publicerats. Vi kommer också att förnya vår webbplats senare i år. Allt material hittar du i vår materialbank.

Kommunikations Handbok (rakennerahastot.fi)

Materialbank

All articles