Skip to content

Vad handlar Innostäder om?

Innoverande städer och samhällen bildas av 16 stadsregioner och innovationsaktörer. Målet är att utveckla innovationsmiljöer och verksamhet, som främjar klimatneutralitet, digitalisering och andra nya teknologier, såsom innovationer inom hälsa och välfärd.

I utvecklingsverksamheten deltar forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer, företag, städernas egen utvecklingspersonal, sakkunniga inom innovationsverksamhet och landskapsförbund som förmedlar finansiering inom regional- och strukturpolitik. Verksamheten genomförs under åren 2021–2027.
Vilka städer är Innostäder?

Innostäderna är universitets- och universitetscenterstäder. De deltagande är 16 stadsregioner, 19 städer och 1 kommun.

Innostäderna och staten stärkte år 2021 sitt partnerskap genom att ingå ekosystemavtal. Syftet är att stärka och förnya städernas egen och gemensamma innovationskompetens och att åstadkomma internationellt intressanta innovations- och affärsverksamhetsekosystem.

Städernas egna strategiska spetsområden enligt ekosystemavtalen genomförs genom utvecklingsprojekt. Därtill fungerar en del av Innostäderna som nationella lokomotiv för teman, det vill säga projekt med ledningsansvar som stärker flera städers kompetens och samarbete.

På sidan Innostäder hittar du mera information om städerna och deras spetsteman.

Innovations- och kompetensnätverk

Utöver ekosystemavtal genomför Innoverande städer och samhällen målen för det nationella temat innovations- och kompetensnätverk. Syftet är att förbättra forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörernas beredskap att planera och genomföra överregionala projekt som eftersträvar omfattande kommersialisering av innovationer. Det är frågan om innovations-, utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs i tätt samarbete med näringslivet. I projekt som finansierats under temat innovations- och kompetensnätverk deltar också andra än Innostäder som ingått ekosystemavtal.

Innostäder genomför hållbar stadsutveckling

Innoverande städer och samhällen genomför i enlighet med Europeiska unionens regional- och strukturpolitik hållbar stadsutveckling, som också är en del av programperioden 2021–2027 för Finlands regional- och strukturpolitik.

Projektens startskede finansierades från och med år 2021 med nationell regional utvecklingsfinansiering (AKKE-finansiering). Därefter är den huvudsakliga finansieringskällan det regional- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Koordinering av Innostäder

Birkalands förbund koordinerar genomförandet av ekosystemavtalen och NTM-centralen i Södra Savolax det nationella innovations- och kompetensnätverk-temat.

Förutom att stärka finansiering och nätverk för EU-projekt stöder man inom verksamheten för Innoverande städer och samhällen städerna i att göra innovativa offentliga anskaffningar samt erbjuder annat sakkunnig- och kommunikationsstöd till de deltagande städerna och samhällena.

Läs mera: Koordinering av Innostäder. Bakom länken finns också kontaktinformation.

Häng med!