Skip to content

Koordinering av innostäder

Birkalands förbund koordinerar hållbar stadsutveckling i Finland i samarbete med städer och landskapsförbund, arbets- och näringsministeriet samt NTM-centralen i Södra Savolax under åren 2021–2027.

Birkalands förbund koordinerar verksamheten i anslutning till ekosystemavtalen och NTM-centralen i Södra Savolax genomförandet av det nationella innovations- och kompetensnätverk-temat. Koordineringsarbetet inleddes i början av år 2022.

Birkalands förbund koordinerar utvecklingen av ekosystemavtalsstädernas verksamhet och ansvarar för resultatens synlighet. Landskapsförbunden beviljar finansiering för genomförandet av ekosystemavtalen. Birkalands förbund ger råd till städer och landskapsförbund som förmedlar finansiering om gemensamma finansieringsförfaranden, stöder med hjälp av tilläggsresurser en kvalitativ projektverksamhet och kommunicerar om verksamheten på nationell och internationell nivå.

NTM-centralen i Södra Savolax ansvarar på projektfinansiering i enlighet med temat innovations- och kompetensnätverk (strukturfonder.fi). Syftet är att förbättra FoUI-aktörernas beredskap att genomföra överregionala forskningsprojekt som siktar på omfattande kommersialisering.

På nationell nivå styrs verksamheten av arbets- och näringsministeriet och den nationella styrgruppen och dess sekretariat. Styrgruppens uppgift är att följa upp och styra genomförandet av arbetet samt att aktivera dialog och sparrning mellan universitetsstäderna och deras centrala FoUI-aktörer. I den nationella styrgruppen deltar Business Finland, Finlands Akademi, olika ministerier, städer, högskolor och näringslivet.

Kontaktuppgifter

Birkalands förbund

Utvecklingschef Suvi Aho, p. 044 422 2044, suvi.aho(a)pirkanmaa.fi
Finansieringsärenden Tiina Ramstedt-Sen, p. 044 422 2266, tiina.ramstedt-sen(a)pirkanmaa.fi
Kommunikation Milja Mansukoski, tfn 044 422 2008, milja.mansukoski(a)pirkanmaa.fi

NTM-centralen i Södra Savolax

Företagsexpert Tiina Arpola, tfn 0295 026 131, tiina.arpola(a)ely-keskus.fi
Företagsexpert Sari Pikkarainen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 026 089, fornamn.efternamn(a)ely-keskus.fi
Enhetschef Kalevi Pölönen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 026 091, fornamn.efternamn(a)ely-keskus.fi

Arbets- och näringsministeriet

Specialsakkunnig Olli Voutilainen, tfn 029 506 4919, fornamn.efternamn(a)gov.fi
Konsultativ tjänsteman Mika Pikkarainen, tfn 029 506 3622, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Hållbar stadsutveckling (strukturfonder.fi)