Skip to content
Foto: Joensuu stad

Utvecklingsspetsar i Joensuus ekosystemavtal (tem.fi) är nya affärsverksamheter inom bioekonomi och cirkulär ekonomi samt affärsverksamhet inom fotonik.
Joensuuregionens starka kunnande och utvecklingspotential inom bioekonomi koncentreras till skogsbioekonomi. Inom bioekonomi och cirkulär ekonomi verkar redan mer än 260 organisationer och 5000 experter i området. Visionen är att år 2027 vara ett världsunikt kompetens- och affärsverksamhetskluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Nätverket Photonics Finland (photonics.fi) koordineras från Joensuu och i staden fungerar Fotoniikka-instituutti (ett fotonikinstitut). Universitetet driver inom fotonik Finlands Akademis flaggskeppsprogram och yrkeshögskolan Karelia ett precisionslaboratorium som svarar mot specialkraven inom fotonik.

Kontaktuppgifter:

Kanslichef Jenni Jokela, jenni.jokela@joensuu.fi, tfn 050 380 3552

Foto: Jarno Artikainen