Skip to content
Foto: Julia Kivelä

Utvecklingsspetsar i Jyväskyläs ekosystemavtal (tem.fi) är motion, hälsofrämjande och välfärd samt förnybar industri.
Visionen är att skapa bättre förutsättningar för växande affärsverksamhet inom motion, hälsofrämjande och välfärd i Finland samt att lösa samhällsutmaningar och främja mänsklighetens välfärd. Aktörerna inom branschen kopplas till det verksamma internationella värdenätverket och tankeledarskap inom välfärd förankras i Finland.

I Jyväskylä skapas till år 2027 en fysisk och digital försöks- och innovationsmiljö för motion, hälsofrämjande och välfärd, som stärks genom utvecklingsåtgärder som stöder kommersialisering av innovationer samt med hjälp av innovativa offentliga anskaffningar.

Hållbar stadsutveckling – Ekosystemavtal | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)

Kontaktuppgifter:

Näringslivsdirektör Anne Sandelin, anne.sandelin@jyvaskyla.fi, tfn 0405819958

Foto: Jyväskylä stad