Skip to content
Foto: Konsta Linkola

Utvecklingsspetsar för Karlebys ekosystemavtal (tem.fi) är batterikemi och cirkulär ekonomi och smarta industriella lösningar. Inom tyngdpunktsområdena vill man främja tillgången på kompetent arbetskraft, stöda industrins tillväxt och främja ny affärsverksamhet och industrins export.
Ekosystemet inom batterikemi är en internationellt identifierad och fast del av det europeiska ekosystemet och man vill öka kunnandet inom branschen ytterligare.
Inom cirkulär ekonomi är det viktigt att identifiera potentialen för utnyttjande och affärsverksamhet vad gäller kritiska sidoflöden. Kokkola Industrial Park är föregångare för konceptet industriell cirkulär ekonomi och det här ekosystemet stärks av samverkan mellan områdets högskolor och näringsliv.

Kontaktuppgifter:

Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, jonne.sandberg@kokkola.fi, 044 780 9093