Skip to content
Foto: Kuopio stad

Kuopio

Utvecklingsspetsar i Kuopios ekosystemavtal (tem.fi) är hälso- och välfärdsteknologi samt vattenkompetens. I båda tyngdpunktsområdena betonas smarta digitala lösningar, som utnyttjar bland annat dataanalys och artificiell intelligens.

Kärnan utgörs av ett av Finlands mångsidigaste stadsutvecklingsobjekt, Savilahti i Kuopio. De totala investeringarna för utvecklingen av området uppskattas till 1,5-2 miljarder euro fram till år 2030. Det är fråga om att skapa och utveckla en ny stadsdel, men också om ett internationellt känt toppkompetenskluster.

Hälso- och välfärdsteknologi

Visionen för hälso- och välfärdsteknologins strategiska tyngdpunktsområde är: ”Savilahti i Kuopio – Europas intressantaste inlärnings- och innovationsmiljö för smarta hälso- och välfärdslösningar”. Målet är att möjliggöra en förändring inom hälsovården i en hållbar och förebyggande riktning samt att skapa betydande affärsverksamhet genom att utveckla smarta lösningar.  Startskedet genomförs av Kuopio Health.

Vattenkompetens

Med ekosystemavtalet för vattenkompetens skapas förutsättningar för utveckling av Savilahtiområdet till Finlands attraktivaste försöks- och innovationsmiljö inom vattenområdet fram till år 2027. Åtgärderna riktas till smarta vattenförsörjningslösningar samt smarta tillvaratagandeprocesser och fabriker med nollutsläpp då det gäller vattenbehandling.  Projektet genomförs av yrkeshögskolan Savonia och Kuopio Water Cluster som skolan koordinerar.

Kuopios innovationsekosystemavtal | Business Kuopio

Kontaktuppgifter

Arto Holopainen, arto.holopainen@kuopio.fi, tfn 045 139 3996
Anu Häiväläinen, anu.haivalainen@kuopio.fi, tfn 044 718 2036