Skip to content
Foto: Uleåborgs stad

Utvecklingsspets i Uleåborgs ekosystemavtal (tem.fi) är digitalisering i en stadsmiljö i förändring, digitala lösningar inom välfärd och hälsa och hållbar cirkulär ekonomi och rena lösningar.

Digitalisering i en stadsmiljö i förändring

I Uleåborgsregionen byggs ett internationellt betydande och attraktivt nätverk för utvecklingsplattformar och -miljöer för självkörande fordon och mobilitet. Även dataanalys finns som en viktig del i kompetensen i Uleåborg. Målet är att Uleåborgs smart stad-ekosystem är en del av ett nätverk av världens bästa smarta städer och som lockar nya företag och invånare till Uleåborg före år 2027.

OuluHealth – Digitala lösningar inom välfärd och hälsa

OuluHealth är ett innovationsekosystem inom digital hälsa, vars kompetens utnyttjas omfattande för nationella behov till exempel vid utvärdering av digitala vårdteknologier.

Hållbar cirkulär ekonomi och rena lösningar

Vid främjande av cirkulär ekonomi grundar sig produktion och konsumtion allt mera på ansvarsfulla råvaror och förnybar energi samt på tjänster i stället för ägande.

Kontaktuppgifter:
Sakkunnig, stadskoordinator Maria Vuorensola, maria.vuorensola@businessoulu.com, tfn 040 760 1288

Nyheter: