Skip to content

Genom samarbete skissades framtidens Vasaregion

| Vasa

Ekosystem bör också se möjligheter i ett större perspektiv och bygga broar över landets gränser.

Som en del av projektet Systemdesign av den koldioxidneutrala Vasaregionens referensmiljö ordnades en Framtidsworkshop för Vasa stads innovationsekosystem 28.11 vid Vasa universitet. Närmare 40 representanter för företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressenter inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) samlades för att utbyta tankar och sammanställa presentationer om de utvecklingsåtgärder som ska genomföras inom ramen för innovationsekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Målet var att ta detta arbete till en mer konkret nivå.

Evenemanget började med ett inledningsanförande av riksdagsman och framtidsutskottets ordförande Joakim Strand om bakgrunden till ekosystemavtalen. Enligt Strand är utvecklingskompetensen och samarbetet i Vasaregionen så starkt att det är svårt att hitta en konkurrent ens i ett nordiskt perspektiv. Genom att utnyttja befintliga styrkor kan Vasaregionen åstadkomma nya, anmärkningsvärda resultat.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry stödde denna uppfattning:

– I Finland är Vasa den enda platsen med nödvändiga förutsättningar och synergifördelar. Inte många andra städer på samma nivå kan uppvisa vare sig något Technobothnia, VEBIC eller motsvarande Living Lab som fartyget Aurora Botnia. Ekosystemavtalet och målet att bli koldioxidneutral betyder oerhört mycket för staden. Om det här lyckas, kommer vi att skapa ett stort antal arbetstillfällen, vilket kommer att locka mer människor till regionen.

Genom samarbete skissades framtidens Vasaregion » Vasaregionens Utveckling Ab (vasek.fi)

Innostad Vasa

All articles