Hyppää sisältöön

Innokaupungit toteuttavat kestävää kaupunkikehittämistä

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt toteuttavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan mukaista kestävää kaupunkikehittämistä, joka on osa myös Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021-2027. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen osaamista ja yhteistyötä, luoda kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjä ja uusia liiketoimintaekosysteemejä.

Miksi?

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt muodostuvat 16 kaupunkiseudusta ja innovaatiotoimijoista. Verkoston osaajat kehittävät innovaatioympäristöjä ja toimintaa, joka edistää hiilineutraaliutta, digitalisaatiota ja muita uusia teknologioita, kuten terveyden ja hyvinvoinnin alan innovaatioita.

Toimintaa toteutetaan hankkeilla, joiden pääasiallisena rahoituslähteenä toimii alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Hankkeiden tarkoituksena on vahvistaa ja uudistaa kaupunkien omaa ja keskinäistä innovaatio-osaamista. Samalla kehitetään kansainvälisesti kiinnostavia innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Miten?

Innokaupungit ovat suomalaisia yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkeja. Mukana on 16 kaupunkiseutua, 19 kaupunkia ja 1 kunta.

Innokaupungit ja valtio vahvistivat vuonna 2021 kumppanuuttaan solmimalla ekosysteemisopimukset.

Kaupunkien omia, ekosysteemisopimusten mukaisia, strategisia kärkialoja toteutetaan kehittämishankkeilla. Näiden lisäksi ohjelmakokonaisuudessa rahoitetaan vetovastuuhankkeita. Vetovastuuteemoissa yhdistyy useamman kaupungin osaaminen ja keskinäinen yhteistyö. Osa innokaupungeista toimii vetovastuuhankkeiden kansallisina vetureina.

Innokaupungit-sivulta löydät lisätietoa kaupungeista ja niiden kehittämisen kärkiteemoista.

Innokaupunkien kehittämistoiminnassa on mukana hankkeiden toteuttajia (tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimijoita ja kohderyhmiä, kuten yrityksiä) ja kaupunkien omaa kehittämisväkeä sekä innovaatiotoiminnan asiantuntijoita ja alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta välittäviä maakuntien liittoja.


Innovaatio- ja osaamisverkostot

Ekosysteemisopimusten ja vetovastuuteemojen lisäksi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt toteuttavat kansallisen innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman tavoitteita. Tarkoituksena on parantaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimijoiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ylialueellisia hankkeita, jotka tähtäävät innovaatioiden laajamittaiseen kaupallistamiseen. Mukana on innovaatio-, kehitys- ja investointihankkeita, joita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman alla rahoitetuissa hankkeissa on mukana muitakin kuin ekosysteemisopimuksen solmineita Innokaupunkeja.

Innokaupunkien koordinaatio

Pirkanmaan liitto koordinoi ekosysteemisopimusten toteuttamista ja Etelä-Savon ELY-keskus valtakunnallista innovaatio- ja osaamisverkostot -teemaa.

EU-hankkeiden rahoittamisen ja verkostojen vahvistamisen lisäksi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toiminnassa tuetaan kaupunkeja innovatiivisten julkisten hankintojen tekemisessä ja annetaan muuta asiantuntija- ja viestintätukea mukana oleville kaupungeille ja yhteisöille.

Lue tarkemmin Innokaupunkien koordinaatiosta. Linkin takaa löydät myös yhteystiedot.

Pysy kärryillä!