Hyppää sisältöön

Innokaupunkien koordinaatio

Pirkanmaan liitto koordinoi Suomessa kestävää kaupunkikehittämistä yhteistyössä kaupunkien ja maakuntien liittojen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa vuosina 2021-2027.

Pirkanmaan liitto koordinoi ekosysteemisopimuksiin liittyvää toimintaa ja Etelä-Savon ELY-keskus valtakunnallisen innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman toteutusta. Koordinaatio käynnistyi vuoden 2022 alussa.

Pirkanmaan liitto koordinoi ekosysteemikaupunkien toiminnan kehittämistä ja vastaa tulosten näkyvyydestä. Maakuntien liitot myöntävät rahoituksen ekosysteemisopimusten toteuttamiseen. Pirkanmaan liitto neuvoo kaupunkeja ja rahoitusta välittäviä maakuntien liittoja yhteisistä rahoitusmenettelyistä, tukee lisäresursseilla laadukasta hanketoimintaa ja viestii toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Etelä-Savon ELY-keskus vastaa Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman (rakennerahastot.fi) mukaisesta hankerahoituksesta. Tarkoituksena on parantaa TKI-toimijoiden valmiuksia toteuttaa ylialueellisia ja laajamittaiseen kaupallistamiseen tähtääviä tutkimushankkeita. Etelä-Savon ELY-keskus vastaa hakujen toteuttamisesta, seurannasta ja viestinnästä.

Kansallisella tasolla toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö ja kansallinen ohjausryhmä sihteeristöineen. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata työn toteutumista sekä aktivoida vuoropuhelua ja sparrausta yliopistokaupunkien ja niiden keskeisten TKI-toimijoiden kanssa. Kansallisessa ohjausryhmässä ovat mukana Business Finland, Suomen Akatemia, eri ministeriöt, kaupungit, korkeakoulut ja elinkeinoelämä.

Yhteystiedot

Pirkanmaan liitto
Kehittämispäällikkö Suvi Aho, p. 044 422 2044, suvi.aho(a)pirkanmaa.fi
(vanhempainvapaalla 1.5. lähtien: Riina Pulkkinen, p. 040 708 0178, riina.pulkkinen(a)pirkanmaa.fi)
Rahoitusasiat Tiina Ramstedt-Sen, p. 044 422 2266, tiina.ramstedt-sen(a)pirkanmaa.fi
Kehittämisasiantuntija Ari Kurlin Niiniaho p. 044 4222 036, ari.kurlin-niiniaho(a)pirkanmaa.fi
Viestintä Milja Mansukoski, p. 044 422 2008, milja.mansukoski(a)pirkanmaa.fi

Etelä-Savon ELY-keskus
Yritysasiantuntija Tiina Arpola, p. 0295 026 131, tiina.arpola@ely-keskus.fi
Yritysasiantuntija Sari Pikkarainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 089, etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 091, etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Olli Voutilainen, p. 029 506 4919, etunimi.sukunimi(a)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, p. 029 506 3622, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Kestävä kaupunkikehittäminen (Rakennerahastot.fi)